16.05.2019

İşletmelerin kısa vadeli finansman kaynakları nelerdir?

İşletmelerin kısa vadeli finansman kaynakları nelerdir?

İşletmelerde, finansman yöneticileri tarafından işletmenin ihtiyaç duyduğu gerekli fonlar sağlanmalıdır. Bu fonlardan birisi de “Kısa Vadeli Finansman Kaynakları”dır. Kısa vadeli kaynaklar, işletmenin normal faaliyet dönemi içerisinde ya da en çok 1 yıl içerisinde vadesi gelen borçlarından oluşur.

KISA VADELİ FİNANSMAN KAYNAKLARI

Kısa vadeli kaynaklar, genellikle stok ve alacakların finansmanı sırasında kullanılmaktadır. Günümüzde birçok işletme, kısa vadeli kaynakları duran varlıkların finansmanında da kullanmaktadır. Kısa vadeli finansman kaynaklarından birkaçı şunlardır:

 • Ticari banka kredileri
 • Factoring
 • Ticari krediler
 • Para piyasasında satışa sunulan kısa süreli bonolar
 • Repo
 • Ödenmesi gereken vergiler, resimler, ücretler, ikramiyeler ve harçlar
 • Alınan teminat, depozito, avans

Ticari Banka Kredileri

Bu kredi, satıcı kredisi olarak da bilinmektedir. Ticari kredi, firmalar tarafından sıklıkla kullanılan kısa süreli finansman kaynaklarından birisidir. Açık Hesap ve Borç Senetleri olmak üzere iki türü bulunmaktadır. Bankalar işletmelere şu kısa vadeli kredileri sunmaktadır:

 • Avans Kredisi
 • Senet İskontosu
 • Kefalet Karşılığı Alınan Kredi
 • Teminat Karşılığı Alınan Kredi
 • Cari Hesap Kredisi

Para Piyasasında Satışa Sunulan Kısa Süreli Bonolar

Finansman bonosu olarak da adlandırılan bu bonoların süresi 2 ile 6 ay arasında değişmektedir. Büyük şirketler tarafından kısa süreli finansman sağlama amacıyla ortaya çıkmaktadır. Kısa süreli nakit ihtiyacını karşılar.

Repo

Repo, menkul kıymetlerin geri satın alma taahhüdü sunularak satılmasıdır. Geri satın alma anlaşması olarak da adlandırılan Repo, işletmelere kısa süreli fon sağlar.

Faktoring

Faktoring, kısa vadeli kredili satışlardan doğan alacak haklarının bazı kuruluşlar tarafından satın alınması ile fon sağlama olanağı sunulmasıdır.

Ödenmesi Gereken Vergiler, Resimler, Ücretler, İkramiyeler ve Harçlar

Bu kaynaklar, kendiliğinden oluşan finansman özelliğine sahiptir. Ödenecek olan bu ücretlerin vergi daireleri ve SSK dairelerine yatırılması arasında bir süre bulunmaktadır. Bu süre aralığında işletmeler bu kaynakları faizsiz kredi olarak kullanabilmektedir.

Alınan Teminat, Depozito, Avans

İşletmeler, bayilerden nakit depozito ya da teminat alarak kendilerine finans kaynağı sağlayabilmektedir. Bu kaynaklar işletmeler için önemli kısa vadeli kaynaklar arasında yer alır.

Hemen Tanışalım

BizimHesap ile şirketinizin Ön Muhasebe, e-Fatura, e-Arşiv ve tüm e-Ticaret operasyonunu tek platform üzerinden verimli bir şekilde yönetebilirsiniz.