04.03.2019

e-İrsaliye Nedir ve Yararları Nelerdir?

e-İrsaliye Nedir ve Yararları Nelerdir?

e-İrsaliye, kağıt irsaliyelerin dijital ortamda düzenlenmiş halidir. Bu iki irsaliye de aynı nitelikleri paylaşmaktadır. e-İrsaliye kullanımı 487 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yürürlüğe girmiştir ve bu uygulama Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından belirlenmiş olan standartlara uygun olarak kullanılmaktadır. e-İrsaliye, GİB’in standartlarına göre dijital olarak düzenlenmeli, iletilmeli, muhafaza ve ibraz edilmelidir. Dijital ortamda düzenlenen irsaliyeler, kağıt irsaliyeler ile aynıdır. Bu uygulamaya geçilmesinin sebebi hem kağıt israfını önlemek hem de irsaliyeleri internet ortamından daha rahat bir biçimde takip edebilme imkanıdır.

e-İrsaliyenin Özellikleri Nelerdir?

e-İrsaliye elektronik dönüşümün önemli bir parçasıdır. Dijital dönüşüm günümüzde iş süreçlerini ciddi anlamda kolaylaştıran özellikleri de barındırmaktadır. e-İrsaliye de şirketlere ve kurumlara şu özellikleri sağlar:
● 10 yıl boyunca irsaliyeleri güvenli bir biçimde saklar.
● Doğa dostu bir sistemdir, çevreye verilen zararın önüne geçer.
● Kolay raporlama imkanı sunar.
● Gönderim oldukça pratiktir, posta ya da kargoyla uğraşmaya gerek kalmaz.
● e-İrsaliyeler arşivlenebilir, istenildiği zaman geriye dönük olarak kontrol edilebilir.

e-İrsaliyenin Avantajları Nelerdir?

e-İrsaliye uygulaması kullanıcılarına ciddi anlamda avantajlar sağlamaktadır. Bu avantajların en başında da iş süreçlerinde iyileşme ve tasarruf gelmektedir. Peki madde madde açıklayacak olursak bu uygulama ne gibi avantajlar sunar?
Zamandan tasarruf: e-İrsaliyeler ile zamandan tasarruf etmek mümkündür. İrsaliye kağıt olarak hazırlanmayacağı için hızlı bir biçimde hallolur.
Maliyetten tasarruf: İrsaliye için kullanılan kağıt, irsaliyenin basımı, kargolaması ve arşivlenmesi şirketlere maddi anlamda yüktür. Fakat e-İrsaliye de bunların hiçbiri olmadığından mali anlamda tasarruf edilir.
İş gücünden tasarruf: Çalışanlar vakitlerini fiziksel irsaliye hazırlamakla geçirmezler. Bunun yerine kendilerini daha verimli işlere verebilirler.
Hızlıdır: e-İrsaliye hızlı bir biçimde gitmesi gereken yere ulaşmaktadır. Bununla beraber geriye dönük irsaliyelere de hızlı bir biçimde ulaşılabilir.
Doğa dostudur: Dijital ortamda e-İrsaliye düzenlemek, kağıt kullanımını azaltır bu da çevreye verilen zararı minimize eder.
Entegre edilebilir: e-İrsaliye uygulamaları, online muhasebe uygulamaları ile entegre edilebilmektedir. Bu da tüm irsaliye süreçlerinin tek bir yerden kontrol edilebilmesini sağlar.

Online Ön Muhasebe Programı Bizim Hesap ile de artık fatura ve irsaliye takibi çok kolay. Daha fazla bilgi edinmek için hemen tıklayın.

Hemen Tanışalım

BizimHesap ile şirketinizin Ön Muhasebe, e-Fatura, e-Arşiv ve tüm e-Ticaret operasyonunu tek platform üzerinden verimli bir şekilde yönetebilirsiniz.