23.07.2020

E-İrsaliye Gönderimi Artık Çok Kolay

E-İrsaliye Gönderimi Artık Çok Kolay

Dijitalleşmenin hızla yaygınlaştığı ve her türlü işlem için daha kolay çözümler sunduğu bu çağda eski yöntemler tek tek terk ediliyor. E-fatura düzenlemesi ile son yıllarda hız kazanan mali işlere şimdi de e-irsaliye ile daha az zaman ve maliyet harcamak mümkün oluyor.

E-İrsaliye Nedir?

Mal hareketlerinin düzenli bir şekilde takip edilmesi için, Vergi Usul Kanunu’nun 230. Maddesi uyarınca kağıt belgeler ile düzenlenmekte olan “Sevk irsaliyesi” elektronik belge olarak düzenlenecek. Şu anda bile 17 binin üzerinde kullanıcısı olan e-irsaliye Temmuz ayı başında yeni kullanıcılar için de zorunlu hale gelmiş bulunuyor.

Elektronik belgelere geçiş sağlanması sayesinde her işletme sahibinin mal hareketleri düzenli olarak Gelir İdaresi tarafından da kontrol edilebilir hale geliyor. Mallara işlenecek olan kodlar sayesinde yalnızca stok hareketlerinin değil, stok miktarlarının bile takibi için imkan sağlıyor.

E-İrsaliye ve Kağıt İrsaliye Arasındaki Farklar Nelerdir?

Elektronik ve matbu irsaliye arasında geçerlilik açısından hiçbir fark bulunmuyor. Sadece taşıma irsaliyesi kağıt olarak araçta bulunmaya devam ediyor. Sevk irsaliyesi ise aynı bilgiler ile elektronik ortama aktarılmış oluyor. Bununla birlikte bir önemli detay da şu ki e-irsaliye üzerinde taşımayı yapan aracın plaka bilgisi ile şoförün kimlik bilgisinin de yer alıyor olması. Bu bilgi sayesinde kullanıcılar GİB üzerinden teslim alınan ürünün tamamını reddedebilir ya da kabul edebilir. Bu da teslimat aşamasında karşılaşılabilecek sorunlar ve iade gibi durumlarda sürecin daha kolay ilerlemesini sağlıyor.

E-İrsaliyeye Geçiş Zorunluluğu Kimleri Kapsıyor?

01.07.2020 tarihinden itibaren e-irsaliyeye geçiş yapması zorunlu olan mükellefler;

● 2018 yılında ya da takip eden senelerde brüt satış hasılatı 25 milyon TL ve üzerindeki e-fatura uygulamasına kayıtlı olanlar,

● E-fatura uygulamasına kayıtlı olan demir ve çelik (GTİP 72) ile demir veya çelikten eşyaların (GTİP73) imali, ithali ya da ihracı faaliyetinde bulunanlar,

● Maden Kanunu kapsamına tabi olan işletme ruhsatı / sertifikası bulunanlar ya da bu sertifikaya sahip olanlar ile sözleşme bazlı olarak maden üretim faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişiler,

● ÖTV Kanunu kapsamındaki (I) sayılı listedeki malların imal, ithal, teslim edilmesi vd. Faaliyetleri sebebiyle EPDK’dan lisans (bayilik lisansı dahil) alanlar,

● ÖTV Kanunu kapsamındaki (I) sayılı listedeki malların imal, ithal, inşa edilmesi ve ana bayi/distribütör olarak pazarlamasını gerçekleştirenler,

● Şeker Kanunu’nun 2. Maddesinin (e) bendinde tanıma yer verilen şekerin imalini gerçekleştirenler,

● Gübre Takip sistemine kayıtlı olanlar.

Buna ek olarak GTİP 72 ile GTİP 73 kapsamındaki mükelleflerin e-irsaliye kullanımı büyük oranda genişletilecek olmakla birlikte e-fatura kullanmadığı halde e-irsaliye kullanmakla yükümlü olacak mükellefler de bulunmaktadır.

E-İrsaliyeye Nasıl Geçiş Yapılır?

Bunun için birkaç seçenek mevcut;

● E-irsaliyeye geçiş yapmak için öncelikle GİB portalda bulunan başvuru e-Belge uygulamalarına ait menüden başvuru yapabilirsiniz.

● Başkanlık izni almış özel bir entegratör aracılığı ile başvuru yapabilirsiniz.

● Kendi bilgi işlem sisteminizin başkanlık tarafınca onaylanmış olması halinde doğrudan entegre ederek de yararlanabilirsiniz.

Bizim Hesap ile E-İrsaliyeye Geçiş Sizin İçin Kolay Olsun

Özellikle pandemi dönemi de göz önünde bulundurulduğunda tüm bu değişime adapte olmak, yeni uygulamalar kullanmak pek çok mükellef için kolay olmayabilir. Bu bakımdan da işlerin hem düzenli hem de kanunlara uygun bir şekilde ilerlemesi için sizin de desteğe ihtiyacınız olabilir. Bu destek Bizim Hesap’tan geliyor.

Kullanımı kolay arayüzü, size destek olabilecek olan uzman ekibi ile Bizim Hesap e-irsaliye programı sayesinde tüm bu geçişi çok daha pratik bir şekilde yönetebilirsiniz. Siz de hemen Bizim Hesaplı olun, rahat edin.

E-İrsaliyenin Avantajları Nelerdir?

Bizim Hesap sayesinde, yönetmeliğe uygun bir şekilde e-irsaliye düzenleyebilir ve tek tıkla malı teslim alacak olan kişiye iletebilirsiniz. Bununla birlikte yıllık olarak hesapladığınızda ciddi bir masraftan ve lojistik sorunundan da kurtulmuş olursunuz.

Kullanımı kolay arayüzü ve size her daim destek veren uzman ekibi sayesinde e-Fatura işlemlerinizde olduğu gibi e-İrsaliye için de Bizim Hesap’la çalışmaya hemen başlayabilirsiniz.

Hemen Tanışalım

BizimHesap ile şirketinizin Ön Muhasebe, e-Fatura, e-Arşiv ve tüm e-Ticaret operasyonunu tek platform üzerinden verimli bir şekilde yönetebilirsiniz.