31.01.2023

2023 Yılı Vergi Takvimi

2023 Yılı Vergi Takvimi

İşletmelerin, kanunların belirlediği ve ödemekle yükümlü oldukları vergi tarihlerini yakından takip etmeleri oldukça önemlidir. Kamusal hizmet amaçlı kullanmak için işletmelerden toplanan bu vergilerin tutarları devlet tarafından belirlenir. Aynı şekilde ödeme süreleri de devletin belirlediği tarihlerdir. Yıllık veya dönemlik periyotlar şeklinde vergi çeşitlerine dair ödeme süreçlerinin bildirildiği listeye vergi takvimi adı verilir. Bu takvimlerde belirtilen son ödeme tarihlerini kaçıran işletmeler için belli bir cezai yaptırım uygulanır. 2023 yılı için de vergi takvimi belirlenmiş, verilme süresi ve son ödeme günleri de ilan edilmiştir.

2023 Vergi Takviminde Neler Var?

2023 vergi takvimi aşağıdaki detaylara sahiptir.

Beyanname TürüVerilme SüresiSon Ödeme Günü
Yıllık Gelir VergisiMart ayının son günüMart ve temmuz aylarının son günü
Yıllık Kurumlar VergisiNisan ayının son günüNisan ayının son günü
Motorlu Taşıtlar VergisiBeyanname verme zorunluluğu yok.İlk taksit ocak ayı sonuna kadarSonraki taksit temmuz ayı sonuna kadar
Emlak VergisiBeyanname verme zorunluluğu yok.İlk taksit mart, nisan ve mayıs aylarındaSonraki taksit kasım ayı içinde
Çevre Temizlik Vergisiİşletme binasının kullananların tarifedeki derecelere uyması halinde her yıl ocak ayında yıllık tutar gerçekleşmiş sayılır.İlk kez yükümlü olunması halinde 30 gün içinde belediyeye bildirilir.İlk taksit mart, nisan ve mayıs ayları içinde; sonraki taksit kasım ayında.İlk kez yükümlü olunması halinde, vergi ödeme süresi yükümlülüğün alındığı tarihe göre değişir.
Geçici Vergi3 aylık dönemden sonraki ikinci ayın 17. gün akşamı3 aylık dönemden sonraki ikinci ayın 17. gün akşamı
Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV)İzleyen ayın 15’iBeyannamenin verildiği süre içinde
Katma Değer Vergisiİzleyen ayın 26’sıBeyannamenin verildiği ayın 26’sı
Özel Tüketim Vergisi (ÖTV)I. sayılı listede yer alan ürünler için ilk 15 gün için aynı aynı 15’i, ikinci 15 gün için sonraki ayın 10’uII. sayılı listede yer alan, kayıt ve tescile tabi olmayan ürünler ile III ve IV listede bulunan ürünlerin tesliminden sonraki ayın 15. günü akşamına kadarII. sayılı listede yer alan, kayıt ve tescile tabi ürünler için işlemler tamamlanmadan önce beyanname verilir.Beyannamenin verildiği süre içinde
İlan ve Reklam VergisiYükümlü tarafından ilan ve reklam verilmeden önce mutad meslek olarak yapanların ilan ve reklamının verildiği tarihi izleyen ayın 20. günü akşamına kadarBeyannamenin verildiği süre içinde ödenir. Yıllık ilan ve reklamların verileri, yıl içinde iki eşit taksit halinde alınabilir.
Damga Vergisiİzleyen ayın 26’sıBeyannamenin verildiği ayın 26’sı
Aylık Muhtasarİzleyen ayın 26’sıBeyannamenin verildiği ayın 26’sı
Üç Aylık Muhtasar3 aylık dönemden sonraki ikinci ayın 26. günü akşamıBeyannamenin verildiği ayın 26’sı
Veraset ve İntikal VergisiVerasetle oluşan intikallerle ilgili beyanname;Vefatın Türkiye’de olması halinde vefat tarihinden itibaren yükümlülerin Türkiye’de bulunması durumunda 4 ay içinde, yabancı bir ülkede bulunmaları durumunda ise 6 ay içindeVefatın yabancı bir ülkede olması halinde yükümlülerin Türkiye’de bulunması durumunda 4 ay içinde, miras bırakanın bulunduğu ülke dışında bir ülkede bulunmaları durumunda ise 8 ay içindeKaybolma durumunda, kaybolma kararının siciline kayıt olunduğu tarihi izleyen 1 ay içinde verilir.İvazsız intikallerle ilgili beyanname; malların kazanıldığı tarihten sonraki 1 ay içinde verilir.Tahakkukundan itibaren 3 yılda ve her yıl mayıs ve kasım aylarında iki eşit taksit şeklinde

Vergi Takvimi Neden Önemlidir?

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinden yayınlanan vergi takvimi, işletmelerin ödemekle yükümlü oldukları vergileri takip etmeleri açısından oldukça önemlidir. Her yıl güncellenen bu takvimde, hangi vergilerin hangi dönemlerde ödenmesi gerektiği yer alır. Takvim halinde sunulan bu çizelgede vergi dairelerinin kapalı olduğu günleri de görmek mümkündür. Hangi vergileri kimlerin ödemekle yükümlüğü olduğu konusunda da yine GİB üzerinden bilgi alabilirsiniz.

Her ay sunulması ve ödenmesi gereken beyannameler ve vergilerin yanında, yılda bir veya bir aydan fazla periyotlarla birkaç defa ödenmesi gereken vergiler ve sunulması gereken beyannameler vardır. Bundan dolayı ödeme ve beyan zamanlarını kaçırmamak ve ceza ödememek için vergi yükümlüsü olarak bu takvimi yakından takip etmeniz gerekir.

Beyanname Nasıl Verilir?

Beyannamenizi sunmak için bağlı olduğunuz vergi dairesine giderek elden teslim yapabilirsiniz. Ayrıca bu teslimleri posta yoluyla da gerçekleştirebilirsiniz. Mükellef olarak bağlı olduğunuz yönetmelikte, beyanname çeşitleri ve beyan süreçleri ile ilgili kuralları görebilirsiniz. Aynı zamanda düzeltme hakkı ve teslim sürecine dair zaman ile ilgili bilgileri de bu yönetmelikte bulabilirsiniz. Kurallara uygun bir şekilde hazırladığınız beyannameyi, bağlı olduğunuz vergi dairesine elden teslim ederek sunma işlemini tamamlayabilirsiniz.

Son yıllarda vergi türleri ve bunların beyan edilmesine yönelik değişiklikler yapılmıştır. Dijital bildirme alanında gerçekleştirilen geliştirmeler sayesinde e-Belge şeklinde daha kolay ve hızlı bir şekilde beyanname sunabilirsiniz.

Vergi Nasıl Ödenir?

Devlet tarafından düzenlenerek yılın belli dönemlerinde vergi dairelerine gönderilen vergi beyannamesi, yükümlülerin ödemelerine dair bilgiler içerir. Vergi dairesinde beyanname ile ilgili tahakkuk fişi düzenlenir ve bu fiş yükümlüye iletilir. Vergi borcunu ödemek için direkt vergi dairesine gidebilir ya da banka ve internet bankacılığını kullanarak de ödeme yapabilirsiniz.

İnternet Vergi Dairesi üzerinden vakit kaybetmeden vergilerinizi ödemek için www.gib.gov.tr adresine girebilirsiniz. Ardından borç sorgulama ve ödeme sayfasına giderek vergi borcunuzu görüntüleyebilirsiniz. Kredi ya da banka kartınızı kullanarak bu borcu güvenli bir şekilde ödeyebilirsiniz. Ayrıca e-devlet kapısını kullanarak da vergi ödemesi yapabilirsiniz. Yine de ödemelerinizi gerçekleştirdikten sonra herhangi bir aksaklık olmasına karşın vergi dairelerine giderek durumu teyit ettirmenizde fayda vardır.

Vergi Türleri Nelerdir?

2023 mali takvim içinde yer alan pek çok vergi türü vardır. Bunlar farklı kapsamlara ve içeriklere sahiptir. Bu vergi türlerinden bazıları kısaca aşağıda açıklanmıştır:

  • Yıllık Kurumlar Vergisi: Yükümlü olan işletmelerin yıl içinde kazançları üzerinden alınan vergi türüdür.
  • Yıllık Gelir Vergisi: Serbest meslekten, zirai ve ticari faaliyetlerden, gayrimenkul ve menkul sermaye kazançları üzerinden gelir elde eden gerçek kişilerden alınan vergi çeşididir.
  • Geçici Vergi: Yıllık kurumlar vergisi ve yıllık gelir vergisini beklemeden, elde edilen kazancın 3 aylık dönemlerde alınmasını sağlayan vergiye verilen addır.
  • Katma Değer Vergisi: Mal ve hizmet alımlarında, alıcı tarafından hizmet sağlayana ödenen tüketim vergisidir. Mal veya hizmete bağlı olarak KDV %1, %8 ve %18 oranından hesaplanır.
  • Özel Tüketim Vergisi: 4760 sayılı kanuna ek olarak 4 ayrı listede yer alan mallar üzerinden sadece 1 defa olmak üzere alınan harcama vergisidir. Lüks mallara, sağlığa ve çevreye zararlı ürünlere uygulanır.
  • Damga Vergisi: Sözleşmeler, teminat mektupları, akreditifler gibi şirketler veya kişiler arasında gerçekleştirilen anlaşmaları ispat eden belgelerden alınan vergi türüdür.

Gün içinde en sık duyulan ve karşılaşılan vergi türleri arasında bunlar yer alır. Farklı konular dahilinde işletmelerin ödemesi gereken çeşitli vergi türleri de bulunur. Siz de şirketinizin veya işletmenizin vergilerini düzenli olarak takip etmek, tasarruflu bir şekilde tüm harcamalarınızı kolaylıkla yönetmek için Bizim Hesap’ın sunduğu hizmetleri değerlendirebilirsiniz.

Hemen Tanışalım

BizimHesap ile şirketinizin Ön Muhasebe, e-Fatura, e-Arşiv ve tüm e-Ticaret operasyonunu tek platform üzerinden verimli bir şekilde yönetebilirsiniz.