07.05.2022

2022 Yılı Vergi Takvimi

2022 Yılı Vergi Takvimi

Her yıl olduğu gibi 2022 yılı için de vergilerin beyan ve ödemeleri için bir takvim belirlenmektedir. Her ay özelleştirilen yıllık takvimin Nisan ayını kapsayan ödeme tarihlerine bu yazımızda ulaşabilirsiniz.

Mükelleflerin, kazançlarına, sektörlerine, ne iş yaptıklarına bağlı olarak belli bir oranda vergi ödemesi gerekmektedir. Bu vergilerin bazıları yılda bir kere ödenirken bazıları ise taksitler halinde yıl içinde birden fazla kere ödenecek şekilde belirlenir. Mükellefin ödemekle yükümlü olduğu her vergi için belirlenen tarih aralıklarının aşılması halinde cezai yaptırımlar uygulanmaktadır.

Vergi Takvimi Nedir?

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından her yıl hazırlanan, vergi mükelleflerinin ödemeleri gereken vergilerin yer aldığı bir takvimdir. Tüm yıl boyunca mükellefler tarafından ödenecek olan vergilerin hangi zamanlarda ödeneceği, taksitlendirilen vergilerin hangi zamanlarda taksit ödemelerinin olduğu bu takvim üzerinden görülebilir.

Vergi Takvimi Neden Önemlidir?

İşletmelerin ya da kurumların gelir ve gider dengelerinde vergi ödemeleri önemli bir yer alır. Vergilerin ne zaman ödeneceklerini bilmek, zamanını geçirmeden ödemenizi ve günün sonunda da vergi ödemesine ek olarak bir de cezai işlem için ödeme yapmaktan sizi korur. Bu sebeple vergi takviminde yer alan vergi ödeme zamanlarını kontrol ederek vergilerinizi vaktinde ödeyebilirsiniz. Ayrıca vergi takvimi yalnızca vergilerin değil, ödenmesi ile zorunlu olunmayan bazı harçların ve önemli bildirimlerin de yer aldığı bir takvim olması bakımından tüm yıl yapılacak olan ödemelerinizle ilgili geniş bir tablo sunar.

2022 Yılı Nisan Ayı Vergi Takvimi

1 – 11 Nisan 2022 tarihleri arasında;

 • 16-31 Mart 2022 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
 • 16-31 Mart 2022 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

1-15 Nisan 2022 tarihleri arasında;

 • Mart 2022 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Mart 2022 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Mart 2022 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
 • Mart 2022 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi • Mart 2022 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Mart 2022 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
 • Mart 2022 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi

1-20 Nisan 2022 tarihleri arasında;

 • Mart 2022 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Mart 2022 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi • Mart 2022 Dönemine Ait Müşterek Bahislere ilişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine ilişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
 • Mart 2022 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Mart 2022 Dönemine Ait Yangin Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Mart 2022 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

1-20 Nisan 2022 tarihleri arasında;

 • Mart 2022 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Mart 2022 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyani ve Ödemesi • Mart 2022 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
 • Mart 2022 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi • Mart 2022 Dönemine Ait Yangin Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Mart 2022 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

1-25 Nisan 2022 tarihleri arasında;

 • 1-15 Nisan 2022 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyani ve Ödemesi

1 -26 Nisan 2022 tarihleri arasında;

 • 1-15 Nisan 2022 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
 • Mart 2022 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi
 • Ocak-Şubat-Mart 2022 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi (GVK 98. Mad. 3. Fık. Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
 • Ocak-Şubat-Mart 2022 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Beyanı ve Ödemesi
 • Mart 2022 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Mart 2022 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Ocak-Şubat-Mart 2022 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

1 Nisan – 5 Mayıs 2022 tarihleri arasında;

 • Mart ayı 2022 dönemine ait kurumlar vergisi mükelleflerinin turizm payı beyanı ve ödemeleri
 • Ocak – Şubat – Mart 2022 aylarını kapsayan döneme ait turizm payı beyanı ve ödemesi
 • Mart ayı 2022 dönemine ait haberleşme vergisinin beyanı ve ödemesi
 • Mart 2022 ayına ait mal ve hizmet alımlarına dair bildirim formu
 • Mart 2022 ayına ait mal ve hizmet satışlarına dair bildirim formu
 • Mart 2022 ayına ait dijital hizmet vergisinin beyan ve ödemesi . Elektrik üretimi lisans harçlanı yıllık harç bildiriminin verilmesi
 • Denetim kuruluşlarının yetkilendirme belgesi yıllık harç bildiriminin verilmesi
 • 2021 yılına ait kurumlar vergisininin beyanı ve ödemesi
 • Ocak – Şubat – Mart 2022 döneminin geri kazanım katılım payı beyannamesinin verilmesi ve ödenmesi

1 Nisan -17 Mayıs 2022 tarihleri arasında;

 • 2022 yılının I. Geçici Vergi Dönemine ait gelir geçici vergilerinin beyanı ve ödemesi
 • 2022 yılının 1. Geçici Veri Döenmine ait kurum geçici vergilerinin beyanı ve ödemesi

1 Nisan – 31 Mayıs 2022 tarihleri arasında;

 • Geçici vergi dönemleri bazında yükleme tercihinde bulunmuş mükelleflerin, Mart 2022 dönemine ait elektronik defter beratlarının yüklenmesi
 • 2021 yılının gelir vergisi mükelleflerinin vergi levhalarının internet vergi dairesinden alınması

1 Nisan – 30 Haziran 2022 tarihleri arasında;

 • Aylık yükleme tercihinde bulunmuş mükelleflerin, Mart 2022 dönemine ait elektronik defter beratlarının yüklenmesi
 • 2022 yılı takviminin Haziran ayi sonrası vergilerini incelemek isterseniz GIB tarafından yayınlanan 2021 Yılı Vergi Takvimi’ne göz atabilirsiniz.

Hemen Tanışalım

BizimHesap ile şirketinizin Ön Muhasebe, e-Fatura, e-Arşiv ve tüm e-Ticaret operasyonunu tek platform üzerinden verimli bir şekilde yönetebilirsiniz.