26.02.2021

2021 Yılı Gelir Vergisi Ödemeleri

2021 Yılı Gelir Vergisi Ödemeleri

Her yıl olduğu gibi bu yıl da ödenecek olan gelir vergisi ile ilgili bilinmesi gerekenlerin hepsini sizin için anlattık.

Belli bir kazanç sahibi olan herkesin gelir vergisi ödemesi gerekir. Kazanç sahibi olmak için de akla yalnızca çalışarak elde edilen kazançlar gelmemelidir. Bunun dışında bir mülk sahibi olmak ve buradan elde edilen gelir de söz konusu olduğunda kişinin gelir vergisi ödemesi gerekir. Peki, 2021 yılında gelir vergisi nedir, ne zaman ödenir?

Gelir Vergisi Ödemeleri

Kişi hukukta hak elde edebiliyor, yetki kullanabiliyorsa elde ettikleri gelirler üzerinden bir vergi ödemekle yükümlüdür. Kişinin ödemesi gereken bu vergiye gelir vergisi denir. Gelir ise bir kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarıdır. İrat ise, yukarıda da bahsettiğimiz gibi, gelir getiren mülk anlamına gelmektedir. Bu bağlamda da gelirler;

 • Ticari kazançlar,
 • Zirai kazançlar,
 • Ücretler,
 • Serbest meslek kazançları,
 • Gayrimenkul sermaye iratları,
 • Menkul sermaye iratları
 • Diğer kazanç ve iratlar olabilir.

Gelir vergisi ödemeleri yılda iki kere yapılır. Her yılın Mart ayı sonuna kadar ilk taksidi, Temmuz ayı sonuna kadar ise ikinci taksidi ödenir. Ancak eğer gelir vergisi basit usulde alınan vergiye tabi ise ilk taksidi Şubat ayının, ikinci taksidi ise Haziran ayının sonuna kadar ödenir. Gelir vergisi oranları ise % 15 ile % 40 arasında olup yıllık kazanç miktarına bağlı olarak değişiklik gösterir:

 • 24.000 TL’ye kadar 15 %
 • 53.000 TL’nin 24.000 TL’si için 3.600 TL, fazlası 20 %
 • 130.000 TL’nin 53.000 TL’si için 9.400 TL (ücret gelirlerinde 190.000 TL’nin 53.000 TL’si için 9.400 TL), fazlası 27 %
 • 650.000 TL’nin 130.000 TL’si için 30.190 TL (ücret gelirlerinde 650.000 TL’nin 190.000 TL’si için 46.390 TL), fazlası 35 %
 • 650.000 TL’den fazlasının 650.000 TL’si için 212.190 TL (ücret gelirlerinde 650.000 TL’den fazlasının 650.000 TL’si için 207.390 TL), fazlası 40 %

Geçici Gelir Vergisi Ödemeleri

Geçici gelir vergisi, aslında gelir vergisi ya da kurumlar vergisinden tümüyle ayrı bir başka vergi değildir. Geçici gelir vergisi, kazancınız üzerinden sizden talep edilecek olan vergisinin üçer aylık dönemler halinde parça parça tahsil edilmesidir.

Bir takvim yılı üzerinden hesaplanan kazancın, üçer aylık periyotlar halinde hesaplanması ve bunun sonunda da gelir vergisi mükellefleri için % 15 oranında, kurumlar vergisi mükellefleri için ise % 20 oranında üç ayın sonundaki periyotta tahsil edilmesidir. Bu sebeple halk arasında peşin vergi olarak da bilinir.

Kurumlar vergisi ya da gelir vergisi mükellefleri geçici vergi ödeyebilir. Eğer gelir vergisi mükellefiyseniz % 15, kurumlar vergisi mükellefiyseniz % 20 oranında ödenir. Yıl başından takip eden 3 aylık periyot sonunda hesaplanır ve 3 aylık periyodu takip eden 2. ayın 17’sine kadar ödenir.

Gelir Vergisi Stopajı Ödemeleri

“Kaynağında kesilen vergi” olarak en kısa şekilde açıklanan stopaj vergisi, gelir vergisi ya da kurumlar vergisine tabi kazançlara ilişkin olan tutarın iş yapana ödenmesi sırasında kesilen ve aynı kişi adına vergi dairesine yatırılan vergidir. Stopaj vergisi aşağıdaki ödemelerde alınır:

 • İş yeri kira ödemeleri
 • Serbest meslek ödemeleri
 • Gider pusulaları
 • Personele yapılan ücret ödemeleri
 • Kar payları

Stopaj vergi ödemeleri her yıl Mart ve Temmuz aylarında iki taksit olarak ödenir. Vergilerin gecikmesi, zamanında ödenmemesi sizi çok fazla ceza ödemesi yapmak zorunda bırakabilir. Bu sebeple vergi ödemelerinizi düzenli olarak yapmanız, hatta muhasebe işleriniz için Bizim Hesap ile çalışarak takipte ve ödemede çok daha fazla kolaylık elde edebilirsiniz.

Hemen Tanışalım

BizimHesap ile şirketinizin Ön Muhasebe, e-Fatura, e-Arşiv ve tüm e-Ticaret operasyonunu tek platform üzerinden verimli bir şekilde yönetebilirsiniz.