08.01.2024

KOSGEB Nedir ve Kimler Faydalanabilir?

KOSGEB Nedir ve Kimler Faydalanabilir?

KOSGEB, Türkiye’nin ekonomik kalkınmasında kilit bir rol oynayan, küçük ve orta ölçekli işletmelerin gelişimine odaklanan bir devlet kurumudur.  Bu kurum, küçük ve orta ölçekli işletmelerin finansman, eğitim ve teknolojik gelişim gibi temel zorluklarına çözüm sunarak, onların rekabet gücünü artırma ve ekonomik büyümelerine katkı sağlama amacı taşımaktadır. Bu yazıda KOSGEB’in işletmelere sunduğu desteklerin yanı sıra, bu desteklerden kimlerin yararlanabileceğini ve başvuru sürecinin nasıl işlediğini ayrıntılı bir şekilde inceleyeceğiz. 

KOSGEB Nedir?

KOSGEB, yani Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi, Türkiye’de küçük ve orta ölçekli işletmelerin ekonomik büyümelerini ve rekabet güçlerini artırmak için devlet tarafından kurulmuş bir kurumdur. KOSGEB, bu işletmelerin gelişimine yönelik çeşitli destek programları sunarak, onların pazardaki varlıklarını güçlendirir ve sürdürülebilir büyümelerine katkıda bulunur.

KOSGEB küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik hizmetlerini, eğitimler, danışmanlık ve finansal destekler aracılığıyla sunar. Bu destekler, işletmelerin pazarda daha rekabetçi ve yenilikçi olmalarını sağlayarak, Türkiye ekonomisine genel katkıda bulunmalarını hedefler.

KOSGEB Desteklerinden Kimler Yararlanabilir?

KOSGEB desteklerinden yararlanacak olan kişiler ve işletmeler, belirli kriterlere uygun olmalıdır. Bu destekler, özellikle faaliyet gösteren ve büyümeyi hedefleyen işletmelere yöneliktir. Peki KOSGEB’in sunduğu destek programlarından kimler yararlanabilir? 

 • KOSGEB tarafından verilen girişimcilik eğitimlerine katılan ve bu eğitimleri başarıyla tamamlayan kişiler.
 • İş fikirlerini hayata geçirmek isteyen ve bu süreçte destek arayan girişimciler.
 • Büyüme ve gelişme potansiyeli olan küçük ve orta ölçekli işletmeler.
 • Yenilikçi fikirleri ve projeleri olan işletmeler veya bireyler.
 • İş Geliştirme Merkezlerinde (İŞGEM) yer alan ve 1 yıl içerisinde burada işletme kuran girişimciler.
 • KOSGEB tarafından üniversitelerde düzenlenen genç girişimci programlarına katılan ve bu programları tamamlayan kişiler.

Bu gruplar, KOSGEB’in sunduğu çeşitli finansal destekler, eğitimler ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanma şansına sahiptir. Bu destekler, işletmelerin ve girişimcilerin ekonomik büyümelerine ve rekabet güçlerinin artırılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. KOSGEB desteklerinden faydalanabilecek sektörlerin ayrıntılı listesine buradan bakabilirsiniz.. 

KOSGEB’den Kimler Yararlanamaz?

KOSGEB’in sunduğu destekler, belirli kriterlere ve koşullara tabidir. Bu nedenle, herkes bu desteklerden faydalanamaz. İşte KOSGEB desteklerinden yararlanamayan bazı durumlar ve kişiler:

 • Yeterli miktarda birikimi veya sermayesi olmayan girişimciler, KOSGEB desteklerinden yararlanamazlar. Bu destekler, genellikle işletmelerin alt yapısına ve mali durumlarına göre belirlenir.
 • Dünya Bankası tarafından kısıtlanan sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler, KOSGEB desteklerinden yararlanamaz. Yararlanamayan sektörleri buradan öğrenebilirsiniz.
 • Yasal limitlerin üzerinde, vadesi geçmiş, tecil edilmemiş veya taksitlendirilmemiş vergi ve sosyal güvenlik borçları olan işletmeler, KOSGEB desteklerinden faydalanamaz.
 • KOSGEB girişimcilik destekleri için, uygulamalı girişimcilik eğitimlerine katılım sağlanmalı ve girişimcilik sertifikası alınmalıdır. Bu eğitimlere katılmayanlar desteklerden yararlanamaz.
 • Yakın akrabadan işletme devralınması ya da üçüncü dereceye kadar ki akrabadan alışveriş yapılması, KOSGEB desteklerini geçersiz kılar.
KOSGEB Destek Programının Çeşitleri

KOSGEB Destek Programının Çeşitleri 

KOSGEB’in küçük ve orta ölçekli işletmeler için çeşitli destek programları bulunmaktadır. Bu destek programları işletmelerin ihtiyaçlarına göre düzenlenmiş ve onların sürdürülebilir büyümelerine katkıda bulunmayı hedeflemektedir.  İşte KOSGEB’in sunduğu başlıca destek programları:

 • Girişimcilik Destek Programı: Yeni iş kurmak isteyen veya mevcut işini büyütmek isteyen girişimcilere yönelik hibe ve faizsiz kredi desteğini içerir.
 • Araştırma, Geliştirme ve İnovasyon Destek Programı: Ar-Ge ve inovasyon projeleri yürüten işletmelere mali destek için verilir.
 • KOBİ Gelişim Destek Programı: KOBİ’lerin büyümesi ve gelişmesi için çeşitli finansal destekler ve danışmanlık hizmetleri sağlar.
 • Makine ve Teçhizat Destek Programı: İşletmelerin modernizasyonu ve verimliliğinin artırılması için makine ve teçhizat alımına yönelik desteklerdir.
 • Eğitim ve Danışmanlık Destek Programı: İşletme sahipleri ve çalışanları için çeşitli eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunarak, işletmelerin kurumsal kapasitelerini artırmayı hedefler.
 • Pazarlama ve Tanıtım Destek Programı: İşletmelerin ürün ve hizmetlerini daha geniş pazarlara tanıtmalarına yardımcı olmak için pazarlama ve tanıtım faaliyetlerine destek sağlar.
 • İhracat Destek Programı: İşletmelerin uluslararası pazarlara açılmalarını destekleyerek, ihracat kapasitelerini arttırmayı amaçlar.

KOSGEB Başvurusu için Gerekli Şartlar

KOSGEB başvurusu için gerekli şartlar, girişimcilerin ve işletmelerin bu desteklerden yararlanabilmeleri için belirlenmiş kriterlerdir. Bu şartlar, KOSGEB tarafından sağlanan finansman ve eğitim desteklerinin doğru adaylara ulaşmasını sağlamak amacıyla konulmuştur. Başvuru sürecinde, girişimcilerin ve işletmelerin belirli niteliklere ve koşullara sahip olmaları beklenir. İşte istenen şartlar:

 • Başvuru yapacak kişinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekmektedir.
 • Girişimcilerin ve işletme sahiplerinin 18 yaşını doldurmuş olmaları şarttır.
 • Girişimcilerin, KOSGEB tarafından verilen girişimcilik eğitimlerine katılmış ve bu eğitimleri başarıyla tamamlamış olmaları gerekmektedir.
 • Başvuru yapacak işletmenin kuruluş işlemlerinin tamamlanmış ve faaliyete geçmiş olması gerekmektedir.
 • İşletmenin KOSGEB veritabanına kaydedilmiş olması şarttır.
 •  İşletmelerin KOBİ statüsünde olduğunu belgelemek için KOBİ beyannamesinin doldurulması ve onaylanması gerekmektedir.
 • KOSGEB, teknolojik gelişmelere ve yenilikçi projelere öncelik vermektedir. Bu tür projeleri olan işletmelerin başvuruları tercih edilmektedir.

KOSGEB’e başvuru yapmak için öncelikle KOSGEB’in resmi web sitesine kayıt olunmalı ve işletmenin KOBİ ölçeğinde olduğunu belgelemek için KOBİ beyannamesi doldurulmalıdır. Beyanname, KOSGEB uzmanları tarafından incelendikten sonra, uygunluk durumuna göre işletme, KOSGEB’in sunduğu hibe ve kredi desteklerine başvuru yapma hakkı kazanır. Başvurular, e-Devlet üzerinden veya www.kosgeb.gov.tr adresinden yapılabilmekte, destekler için gerekli kılavuzlar ve bilgiler KOSGEB portalının “e-Hizmetler” bölümünde bulunmaktadır.  

KOSGEB’in Avantajları Nelerdir?

KOSGEB’in avantajları işletmeler ve girişimcilerin, finansal yükümlülüklerini hafifletmek, işlerini büyütme ve geliştirme fırsatı sunmaktır. İşte KOSGEB’in sunduğu başlıca avantajlar:

 • KOSGEB, girişimcilere ve işletmelere faizsiz kredi ve hibe desteği sunarak, sermaye ihtiyaçlarını uygun koşullarda karşılamalarına yardımcı olur.
 • KOSGEB, proje bazında destekler sunarak, yenilikçi ve teknolojik gelişmelere katkıda bulunan işletmelerin büyümesine destek olur.
 • Bazı KOSGEB programları, işletmelere geri ödemesiz hibe desteği sağlar. Bu özellikle yeni başlayan işletmeler için büyük bir avantajdır.
 • KOSGEB, işletmelere sadece finansal destekle sınırlı kalmayıp, eğitim ve danışmanlık hizmetleri de sunarak işletmelerin kurumsal kapasitelerini artırır.
 • KOSGEB, özellikle sanayi ve teknoloji sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelere yönelik desteklerle bu alanlardaki gelişmeyi teşvik eder.

KOSGEB’den Kimler Yararlanamaz?

KOSGEB’in sunduğu destekler, belirli kriterlere ve koşullara tabidir. Bu nedenle, herkes bu desteklerden faydalanamaz. İşte KOSGEB desteklerinden yararlanamayan bazı durumlar ve kişiler:

 • Yeterli miktarda birikimi veya sermayesi olmayan girişimciler, KOSGEB desteklerinden yararlanamazlar. Bu destekler, genellikle işletmelerin alt yapısına ve mali durumlarına göre belirlenir.
 • Dünya Bankası tarafından kısıtlanan sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler, KOSGEB desteklerinden yararlanamaz. Yararlanamayan sektörleri buradan öğrenebilirsiniz.
 • Yasal limitlerin üzerinde, vadesi geçmiş, tecil edilmemiş veya taksitlendirilmemiş vergi ve sosyal güvenlik borçları olan işletmeler, KOSGEB desteklerinden faydalanamaz.
 • KOSGEB girişimcilik destekleri için, uygulamalı girişimcilik eğitimlerine katılım sağlanmalı ve girişimcilik sertifikası alınmalıdır. Bu eğitimlere katılmayanlar desteklerden yararlanamaz.
 • Yakın akrabadan işletme devralınması ya da üçüncü dereceye kadar ki akrabadan alışveriş yapılması, KOSGEB desteklerini geçersiz kılar.

Hemen Tanışalım

BizimHesap ile şirketinizin Ön Muhasebe, e-Fatura, e-Arşiv ve tüm e-Ticaret operasyonunu tek platform üzerinden verimli bir şekilde yönetebilirsiniz.