03.12.2018

İşletmelerde Dijitalleşme

İşletmelerde Dijitalleşme

Teknolojinin getirdiği yenilikler hayatımızın her alanında çeşitli ve köklü değişikliklere neden oluyor. Bu değişikliklerin yansımalarını elbette iş hayatında da görüyoruz. Geleneksel çalışma yöntemlerini terk eden işletmeler iş süreçlerini her gün biraz daha fazla dijitalleştiriyor.

“Dijitalleşme”, “dijital dönüşüm”, “e-dönüşüm”, “yapay zeka”, “akıllı programlar” gibi kavramları son yıllarda sıkça duyar olduk. Peki nedir bu dijitalleşme? Nasıl bu kadar popüler oldu? İş hayatında sağladığı avantajlar neler? İşte tüm bu soruların cevapları…

Dijitalleşme nedir?

Sayısallaştırma olarak da bilinen dijitalleşme ile hayatın her alanında karşılaşmak mümkün. Günümüzde herkesin kullandığı internet ve yine hepimizin evinde bulunan dijital ürünler dijitalleşmenin en iyi örnekleridir. Dijitalleşme tanım olarak; bilgilerin, verilerin ya da sayıların fiziksel bir yere bağlı olmadan sunulmasıdır.

Dijitalleşme ile birlikte;

● Depolama şekli değişti. Önceden bilgiler ve veriler fiziksel bir formda saklanıyordu. Oysa günümüzde dijital olarak saklanıyor ve depolanıyor.● Bilgi kaybının önüne geçildi. Dijitalleşme bilginin kopyalanmasına ve çoğaltılmasına izin verir.
● İşletmelerdeki iletişim hızlandı. İşletmeler hızlı bir şekilde, online olarak e-fatura gönderip almaya başladı. Mutabakatlar yine dijital programlar üzerinden yapılır oldu.
● Bilginin kullanımı ve ele alınma şekli değişti. Sayısallaştırma ile raporlama seçenekleri arttı.

Dijitalleşme işletmelerde ne tür değişikliklere yol açtı?

● Tüm yazışmalar dijitalleşti.
● Bilgisayar, yazıcı ve tarayıcı gibi dijital ürünler işletmelerin en önemli eşyaları oldu.
● Geleneksel muhasebe yerini akıllı muhasebeye devretmeye başladı.
● Müşteri ile iletişimde otomatik cevaplama sistemi kullanılmaya başladı.

Dijitalleşmenin işletmelere sağladığı katkılar nelerdir?

Verilerin kolayca kaydedilmesi ve depolanması:

İşler büyüdükçe, çalışan ve müşteri sayıları arttıkça yönetilmesi gereken bilgiler de artıyor. Çalışanlara ait bilgilerin ve maaş, SGK ödemeleri gibi işlemlerin yönetilmesi akıllı ön muhasebe programları sayesinde kolaylaşıyor. Bundan daha da önemlisi, yüzlerce belki de binlerce müşterinin tüm ön muhasebe süreçleri yine bu programlar sayesinde hızlı ve hatasız bir şekilde yapılabiliyor.

Uzun vadede maliyetlerin düşmesi:

İşletmeler dijitalleşme ile birlikte fiziksel depolama, baskı, kağıt, postalama, haberleşme vb. işlemlerin getirdiği maliyet yükünden kurtuluyor.
Süreçlerin kolaylaşması ve hızlanması: Dijitalleşme özellikle faturalandırma, finansal raporlar ve yasal işlemlerdeki süreçleri kolaylaştırıyor ve hızlandırıyor. Bu alanlardaki geleneksel yöntemlerle tutulan kayıtlar, karmaşık tablolar, manuel olarak yapılan güncellemeler hata ile karşılaşma oranını yükseltiyordu. Oysa günümüzde dijitalleşen ve akıllanan uygulamalar sayesinde kayıtlar daha pratik bir şekilde tutuluyor, güncellemeler ise otomatik olarak yapılıyor. Dolayısıyla hata oranı en aza indiriliyor.

İç ve dış iletişimin hızlanması:

Dijitalleşmenin ilk ayağını elektronik postaların oluşturduğunu söyleyebiliriz. Elektronik posta, otomatik hatırlatma mesajları ve otomatik müşteri cevapları gibi uygulamalarla birlikte hem iç hem de dış iletişim hızlanıyor.

Zaman tasarrufu:

Öyle hızlı bir çağda yaşıyoruz ki; günümüzde en değerli varlığımız zaman. Öyle ki altın kadar değerli! Dolayısıyla verilerin dijital ortamda yönetilmesi, karmaşık süreçlerin akıllı programlar sayesinde kolaylaşması işletmelerin hem zamandan hem de iş gücünden tasarruf etmesini sağlıyor.

Veri ve kaynak yönetimi:

İşletmeler dijitalleşme ve akıllı programlar sayesinde veri ve kaynak yönetimini dijital ortamda daha sistematik şekilde yapabiliyor. Örneğin; müşterileri sektörlere göre kategorilere ayırabiliyor, satışları ve alımları müşteri bazında sınıflandırabiliyor, ihtiyaca yönelik detaylı finansal raporlar hazırlayabiliyor.

Hemen Tanışalım

BizimHesap ile şirketinizin Ön Muhasebe, e-Fatura, e-Arşiv ve tüm e-Ticaret operasyonunu tek platform üzerinden verimli bir şekilde yönetebilirsiniz.