30.04.2019

Gelir Vergisi Muafiyetinden Kimler Yararlanabilir?

Gelir Vergisi Muafiyetinden Kimler Yararlanabilir?

Vergi muafiyeti kapsamının ve şartlarının neler olduğunu ve kimler için geçerli olduğu merak ediyorsanız yazımızı hemen okuyun.

Vergi muafiyeti vergi kanunlarına göre gelir sahibi bazı kimselerin ya da grupların belli şartlar dahilinde vergiden muaf olması anlamına gelir. Vergi ödemekle yükümlü olsalar dahi başka bazı vergi kanunları onların bu yükümlülüklerini ortadan kaldırır.

Esnaf ve Zanaatkarlar Gelir Vergisi Muafiyeti Kapsamında Mıdır?

Vergiden muaf olan esnafları 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 9. maddesi şu şekilde açıklıyor;

  • Perakende ticaret ile iştigal ederken motorlu bir nakil aracı kullanmayan, gezici olan ve bir iş yeri açmamış kişiler,
  • Gezici olarak çalışan küçük sanat erbapları (Nalbant, fotoğrafçı, berber, kundura boyacısı, hamallar gibi),
  • Köy yerlerinde herhangi bir sanat işi yapan kişiler,
  • Toplamda 50 rüsum tonilatoya kadar (50 rüsum da dahil) nakil vasıtalarını nehir, göl, su geçitleri ve denizlerde işleten kişiler,
  • Nakliyecilik yaparken yalnızca bir hayvan ya da bir hayvan arabası kullananlar,
  • Ziraat işleri için kullandıkları hayvanları, hayvan arabalarını, motor ya da traktör gibi vasıtalarını nakliyecilik işinde mutat hale getirmeden kullanan ve bu işi ara sıra yapan çiftçiler,
  • Besin, süs eşyası, el işleri gibi ürünlerini kendi evlerinde üreten kişiler,
  • Bir iş yeri sahibi olmayan ancak kapı kapı dolaşarak hurda toplayan kişiler,
  • Geleneksel, kültürel ve sanatsal değerleri barındıran zanaatları gerçekleştirerek ürünlerini satan kişiler (bakır ustaları, çini ve çömlek yapımcıları, ahşap ve oyma ustaları gibi)

Vergi Muafiyeti Başka Kimleri Kapsar?

Bu işleri belirtilen esaslara uygun olarak yaparak gelir elde eden vergi mükellefleri vergi muafiyeti kapsamında olurlar. Dolayısıyla esnaf ve zanaatkarlar da olmak üzere birçok alanda çalışan ya da kendine ek gelir sağlamak amacıyla iş yapan kişilerin vergi muafiyeti vardır.

Bunun dışında devlet üzerindeki kamusal yükü alabilen vakıflar da vergiden muaf bulunurlar. Bilimsel araştırmalar, çevreyi koruma ve ağaçlandırma, sağlık, sosyal yardım, eğitim gibi birçok alanda kurulabilecek olan vakıfların her kesimden insana hitap etmesi ve en az bir yıl süre ile faaliyette olması esas muafiyet şartları arasında yer alır.

Daha detaylı bilgi için Gelir İdaresi Başkanlığı websitesini inceleyebilirsiniz.

Hemen Tanışalım

BizimHesap ile şirketinizin Ön Muhasebe, e-Fatura, e-Arşiv ve tüm e-Ticaret operasyonunu tek platform üzerinden verimli bir şekilde yönetebilirsiniz.