13.11.2023

Envanter Defterinde Hangi Bilgiler Yer Almalıdır?

Envanter Defterinde Hangi Bilgiler Yer Almalıdır?

Envanter defteri, her işletmenin mali kılavuzu olarak ön plana çıkar. Bu defter, işletmenin finansal portresini çizerken, varlıklarından borçlarına, nakit akışından stok durumuna kadar geniş bir yelpazede bilgi sunar. Bu blogda, envanter defterinin iş dünyasındaki kritik rolünü, onun nasıl bir rehber olduğunu ve işletmelerin yasal uyumluluklarını nasıl desteklediğini keşfedeceğiz. Envanter defterinin sadece bir muhasebe aracı olmanın ötesinde, işletmelerin mali sağlığını korumak ve geliştirmek için nasıl hayati bir rol oynadığını göreceğiz.

Envanter Defteri Nedir?

Envanter defteri, Türk Ticaret Kanunu’na göre, ticari işletmelerin açılışında ve her hesap döneminin sonunda, işletmenizin mali durumunu detaylı bir şekilde kaydeden resmi bir defterdir. Bu defterde, işletmenizin nakit para miktarı, alacak ve borçları, taşınmazlar ve diğer varlıklar gibi önemli finansal bilgiler yer alır. Envanter defteri, işletmenin finansal durumunu açıkça ortaya koyarak, muhasebe ve finansal raporlamada temel bir araç olarak işlev görür.

Envanter Defteri Ne İşe Yarar?

Envanter defteri, işletmenizin finansal durumunu detaylı bir şekilde kaydederek, mali şeffaflığı sağlar. Bu defterde, varlıklar, borçlar, nakit akışı ve diğer mali bilgiler yer alır, böylece işletmenizin mali sağlığı ve performansı sürekli olarak izlenebilir. Envanter defterinin tutulması, stok yönetimi ve mali planlamada önemli bir araçtır. 

Ayrıca, işletmenizin vergi ve diğer yasal yükümlülüklerini yerine getirmesinde kritik bir rol oynar. Bu defter, beklenmedik masrafları ve plan dışı giderleri en aza indirgemeye yardımcı olurken, genel mali yönetiminizi ve karar alma süreçlerinizi güçlendirir.

Envanter Defterinde Hangi Bilgiler Yer Alır?

Envanter defterinde yer alan bilgiler, işletmelerin mali durumunu ve işlemlerini ayrıntılı bir şekilde yansıtarak, finansal şeffaflığı ve yönetimi destekler. Bu defterde bulunan ana bilgiler şunlardır:

 • Açılış ve Kapanış Mizanları: Mizanların yazılması esnasında dövizli ve miktarlı muhasebe yapacaksanız bunların ve ilaveten muavin hesapların yazdırılması gerekir.
 • Bilanço ve Gelir Tablosu: Düzenli bir takip yapılabilmesi için öncelikli olarak aksatmadan bilanço ve gelir tablosu deftere işlenmelidir.
 • Stok Envanter Listeleri: Ana depoda bulunan stokların deftere işlenmesi esastır, ancak diğer departmanlar veya şubelerdeki envanterin de, stok ve envanter listeleri içerisinde malzeme detayları ve dönem sonu bakiyeleri ile birlikte kaydedilmesi son derece önemlidir.
 • Demirbaş ve Amortisman Listeleri: Amortisman kayıtlarının 3’er aylık periyotlar halinde hesaplanması ve mizan bakiyeleri ile karşılaştırılması gerekir. Bu süreçte demirbaş ve amortisman listeleri dikkatle incelenmelidir.
 • Alınan ve Verilen Çekler ile Senetler: Tahsilatı bir sonraki döneme kalmış olan çeklerin vade sırasına uygun olarak firma bilgilerinizi de içerecek şekilde yazılması gerekir.
 • Verilen-Alınan Depozito ve Teminatlar: Uzun süreli abonelikler ve teminat detayları, özellikle çok sayıda lojman veya şube varsa, envanter defterine eksiksiz ve ayrıntılı olarak kaydedilmelidir. Bu, mizan ve bilanço raporlarınızda eksikliklerin önlenmesi için kritik öneme sahiptir.
 • Menkul Kıymetler, Hisse Senetleri, Tahvil ve Bono Ayrıntıları: Bakiyelerin açılması yıl sonuna tekabül ediyorsa bu zaman dilimindeki miktar, tutar ve vade detayları deftere işlenmelidir.
 • Gelecek Yıla Devreden Giderler ve Gelir Tahakkukları: Hangi gider grubu için ne kadar tutar gerekliyse, bir sonraki yıla ait olan gider detaylarının karışıklığa yol açmaması adına, ilgili ay için defterde kayıt altına alınmalıdır. Bu, gelecek yıla devreden giderler ve gelirlerin düzenli takibini sağlar.
 • Gelecek yıla Devreden Kredi Ödeme Planları: 300 ve 400 hesaplarında yer alan banka kredileri ile 301-302 ve 401-402 hesaplardaki leasing ödemelerinin gelecek yıl için ödeme planları, envanter defterine detaylıca kaydedilmelidir.

Envanter Defteri Nasıl Tutulur?

Envanter defterinin doğru bir şekilde tutulması, işletmeler için mali disiplin ve şeffaflığın temelini oluşturur. Peki envanter defteri nasıl tutulur? 

 • Öncelikle noter veya ticaret sicil müdürlükleri tarafından onaylanmış bir defter kullanılmalıdır.  
 • Türkçe dilinde, Türk Lirası para birimiyle kayıtların yapılması gerekir. 
 • Envanter defterinde yapılan kayıtların açık, anlaşılır ve düzenli olması, kısaltmaların ve sembollerin net bir şekilde açıklanması, kayıtlar arasında boşluk bırakılmaması ve sayfaların koparılmaması önemlidir. 
 • Ayrıca, kayıtların 10 gün içinde girilmesi ve muhasebe fişleri, primanota gibi belgelerle desteklenmesi, bu belgelerin en geç 45 gün içinde yasal defterlere aktarılması zorunludur.

Envanter defterini doğru bir şekilde tutmak, işletmenizin mali durumunu net bir şekilde yansıtmalı ve her türlü mali inceleme için gerekli bilgileri içermelidir. Böylece işletmenizin mali işlemlerinin tam ve doğru bir şekilde kaydedilmesini, finansal durumunun ve işlemlerinin açıkça görülebilir olmasını sağlayabilirsiniz. 

Envanter Defteri Tutulurken Nelere Dikkat Edilmeli?

Envanter Defteri Tutulurken Nelere Dikkat Edilmeli?

Envanter defteri tutulurken dikkat edilmesi gerekenler, işletmenizin mali disiplin ve şeffaflığını sağlamak için önemlidir. Bu önemli hususları şu şekilde sıralayabiliriz:

Envanter defteri tutulurken dikkat edilmesi gerekenler şu şekilde maddeler halinde sıralanabilir:

 • Yabancı dille yapılan kayıtların yanında Türkçe karşılıkları bulunmalıdır.
 • Kullanılan ibareler ve sembollerin duraksama olmadan yerleştirilmesi gerekir.
 • Ciltli defter tutuyorsanız sayfa eksiği olmamalı ve sayfalar koparılmamalıdır.
 • Kayıt süreçlerinin işleyişe uygun belirlenmesi ve 10 iş gününü geçmemesi önemlidir.
 • Kayıt sırasında yapılan hatalar yalnızca kaidelere uygun biçimde düzeltilmelidir. Envanter defterinde hatalar için herhangi bir karalama, çizme ya da silme yapılamaz.
 • Kayıtların alınması için paraf veya imza bulunması durumunda, işlemlerin deftere her defasında aynı usulle kaydedilmesi gerekir. Maksimum kayıt süresi 45 günü geçemez.

Envanter Defterine Yapılan Hata Nasıl Düzeltilir?

Envanter defterinde yapılan hata, dikkatli bir düzeltme süreci gerektirir. Hatalı bilginin üzeri okunabilir şekilde çizilerek, doğru bilgi aynı bölüme eklenmelidir. Bu işlem, bilginin netliğini ve takibini kolaylaştırırken, envanter defterinin anlaşılırlığını ve muhasebe düzenini korur.

Düzeltme işlemi, hatalı kaydın fark edilmesinden itibaren makul bir süre içinde, genellikle 10 iş gününü geçmeyecek şekilde yapılmalıdır. Eğer envanter defteri yetkililerin imzalarını taşıyacak şekilde yürütülüyorsa, bu kayıtların 45 gün içerisinde düzeltilmesi gerekmektedir. Önemli olan, defterdeki kayıtların anlaşılırlığını ve doğruluğunu her zaman korumaktır.

Envanter Defteri Ne Zaman Tasdik Ettirilir?

Envanter defterinin tasdiki, işletmeniz için kritik bir yasal yükümlülüktür ve Vergi Usul Kanunu (VUK) 221. madde uyarınca belirlenmiş zaman dilimlerine uygun olarak gerçekleştirilmelidir. 

Buna göre; 

 • Faaliyetlerine devam edenler için kullanılacak yılın öncesindeki son ayda gerçekleştirilmelidir. Örneğin, normal hesap dönemleri için bu, Aralık ayı sonuna kadar yapılması gereken bir işlemdir. 
 • Hesap dönemleri Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen işletmeler için ise, defterin kullanılacağı hesap döneminden önceki son ayda tasdik işlemi yapılmalıdır. 
 • Yeniden işe başlayanlar, sınıf değiştirenler ve yeni bir mükellefiyete girenler için bu süreç, işe başlama, sınıf değiştirme ve yeni mükellefiyete girme tarihinden önce tamamlanmalıdır.
 • Vergi muafiyeti kalkanlar için ise, muaflıktan çıkma tarihinden itibaren on gün içinde tasdik işlemi gerçekleştirilmelidir. 
 • Ayrıca, tasdike tabi defterlerin dolması veya diğer sebeplerle yıl içinde yeni bir defter kullanmaya başlayacak olanlar, yeni defteri kullanmaya başlamadan önce tasdik ettirmek zorundadırlar. 
 • Öte yandan, envanter defterini ertesi yıl da kullanmaya devam edecek olanlar için Ocak ayında, hesap dönemleri Maliye Bakanlığı tarafından belirlenenler için ise belirlenen dönemin ilk ayında tasdik işlemlerinin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 

Envanter Defteri Tutmak Zorunlu mu?

Envanter defteri tutmak, Türk ticaret kanunu gereğince zorunludur ve işletmenizin varlık ve borçlarının detaylı kaydını içerir. Bu defter, mali durumun net bir şekilde anlaşılmasını sağlar ve vergi yükümlülüklerinin doğru hesaplanmasına yardımcı olur. Dolayısıyla, envanter defteri hem yasal bir gereklilik hem de işletmelerin finansal yönetimi için önemli bir araçtır.

Envanter Defteri Tutulmazsa Ne Olur?

Envanter defterinin tutulmaması, Türk Ticaret Kanunu gereği ciddi yasal yaptırımlara yol açabilir. Bu durum, vergi kaçırma veya mali usulsüzlük olarak değerlendirilebilir ve ağır para cezalarına neden olabilir. Ayrıca, envanter kayıtlarınızın eksikliği, işletmenizin finansal sağlığının doğru değerlendirilmesini engeller. 

Envanter Defteri Ne Zamana Kadar Saklanır?

Türk Ticaret Kanunu’na göre, envanter defterlerinin saklanma süresi, son kaydın yapıldığı yılın sonundan itibaren on yıl süreyle zorunludur. Bu süre zarfında, defterlerin muhafazası, işletmelerin yasal yükümlülüklerini yerine getirmeleri ve gerektiğinde yetkililer tarafından incelenebilmesi için kritik öneme sahiptir. 

Hemen Tanışalım

BizimHesap ile şirketinizin Ön Muhasebe, e-Fatura, e-Arşiv ve tüm e-Ticaret operasyonunu tek platform üzerinden verimli bir şekilde yönetebilirsiniz.