10.10.2022

Envanter Defterinde Hangi Bilgiler Yer Almalıdır?

Envanter Defterinde Hangi Bilgiler Yer Almalıdır?

Envanter defteri, çoğu zaman nizami bir şekilde tutulmuyor olsa da işinizi çok kolaylaştıracağı için planlı bir şekilde girişinin yapılması son derece önemlidir.

Envanter Defteri Nedir?

Envanter defteri, başlangıç tarihinden itibaren bilançoların ve envanterlerin tutulduğu deftere denmektedir. Bu deftere hesap dönemlerinde de gereken bilgiler işlenir. Bununla birlikte defterin süresi 12 aylık bir periyodu kapsar. 12 ayın bitiminden sonraki 3 aylık sürede hesaplar deftere işlenir.

Envanter Defterine Ne Kaydedilir?

Envanter defteri tüm hesaplarınızın kaydını tutabilmeniz açısından sizin ihtiyaç duyabileceğiniz referans noktalarını da barındırır. Düzenli bir takip yapılabilmesi açısından oldukça fazla işinize yarayacaktır.

  • Açılış ve Kapanış Mizanları: Bu mizanların yazılması esnasında dövizli ve miktarlı muhasebe yapılması söz konusu ise bunların ve ilaveten muavin hesapların da yazdırılması gerekir.
  • Bilanço ve Gelir Tablosu: Baştan itibaren vurgulamış olduğumuz takip sisteminin yapılabilmesi için öncelikli olarak aksatmadan bu değerlerin deftere işlenmesi gerekir. Bununla birlikte bir önceki yıl ve mevcut yılın karşılaştırmalı olarak yer alması da aradaki farkları görmenizi sağlar. Bu yüzden bir önceki yıla ait değerleri de yazmak faydalı olur.
  • Stok envanter Listeleri: Ana depoda bulunan stokların deftere işlenmesidir. Ancak bununla birlikte başka bir departman ya da şube envanteri de söz konusu ise buradaki listenin de malzeme detayları ve dönem sonu bakiyeleri ile birlikte kayıt altına alınması son derece önemlidir.
  • Demirbaş ve Amortisman Listeleri: Amortisman kayıtlarının 3’er aylık periyotlarının hesaplanarak ve amortisman kayıtlarını da içerek şekilde girilmesi gerekir. Mizan bakiyeleri ile karşılaştırması yapıldıktan sonra hesaplarda bir fark olmamasına da dikkat edilmelidir.
  • Alınan ve Verilen Çekler ile Senetler: Tahsilatı bir sonraki döneme kalmış olan çeklerin vade sırasına uygun olarak firma bilgilerini de içerecek şekilde yazılması gerekir.
  • Verilen-Alınan Depozito ve Teminatlar: Uzun süreli abonelikler söz konusu olduğu zaman, özellikle de lojmanlar ya da şubelerin sayısı çok fazla ise, konu hakkındaki gerekli kaydın tutulmaması sorun yaratabiliyor. İşletmenin teminat detaylarının açık olmaması, zaman zaman aboneliği bulunsa bile mizan ve bilanço raporlarında bunların yer almadığı görülebiliyor. Böyle bir durumu önlemek için de envanter defterine gereken ayrıntılarla yazılması gerekir.
  • Menkul Kıymetler, Hisse Senetleri, Tahvil ve Bono Ayrıntıları: Bakiyelerin açılması yıl sonuna tekabül ediyorsa bu zaman dilimindeki miktar, tutar ve vade detayları deftere işlenmelidir.
  • Gelecek Yıla Devreden Giderler ve Gelir Tahakkukları: Bir sonraki yıla ait olan gider detaylarının karışıklığa yol açmaması için hangi gider grubu için ne kadar tutar gerekliyse ilgili ay için defterde kayıt altında olmalıdır.
  • Gelecek yıla Devreden Kredi Ödeme Planları: 300 ve 400 hesaplarında bulunan banka kredileri; 301-302 ve 401-402 hesaplarda bulunan leasing ödeme planlarının gelecek yıla ait olan ödeme planını mutlaka envanter defterine yazmak gerekir.

Bu sayede gerekli olan tüm bilgiyi ihtiva eden, sistemli bir kayıt işlemini yerine getirebilirsiniz. Daha detaylı bilgi için mali müşavir yada muhasebecinize danışmanızı öneririz.

Hemen Tanışalım

BizimHesap ile şirketinizin Ön Muhasebe, e-Fatura, e-Arşiv ve tüm e-Ticaret operasyonunu tek platform üzerinden verimli bir şekilde yönetebilirsiniz.