15.05.2023

Bir Girişimcinin Muhasebe Takvimi Nasıldır?

Bir Girişimcinin Muhasebe Takvimi Nasıldır?

Girişimcilik devlet destekleri, dijital araçlar, aracı şirketler ve insanların eğilimleri nedeniyle son dönemlerde popüler iş yöntemlerinden biridir. Girişimcilik büyük bir heyecan yaratırken aynı zamanda bazı endişeleri de beraberinde getirir. Çünkü girişimin başarılı olması ve uzun vadeli sürdürülebilirliği için bazı durumlara özellikle dikkat edilmesi gerekir.

Muhasebe ve vergi süreçlerini içeren finans ve kaynak yönetimi de bu durumlar arasında yer alır. Girişimciler haftalık, aylık, 3 aylık, 6 aylık ve yıllık dönemler içerisinde borçlar, alacaklar, beyannameler, maaşlar ve ticari alımlar gibi birçok finansal durumu yönetmek zorundadır.

Faaliyetlerin sorunsuz şekilde yürümesi ve hukuk kurallarına uygun olması için miktar ve zamanlamanın önemi büyüktür. Bu sebeple girişimcilerin kendileri için bir muhasebe takvimi oluşturması ve işletmeye uygun süreçler yürütülmesi için bazı ön çalışmalar yapması gerekir. Girişimciler muhasebe takvimi oluşturmadan önce şu çalışmaları yapmalıdır:

 • Çalışanlarınız ve kendiniz için yapılması gereken işleri bir araya not edin.
 • Yapılacak işler ve ödemeler listesini periyodik olarak düzenleyin.
 • Listenizi kolay ulaşılabilir yerlerde saklayın ve her zaman yedekleyin.
 • Banka kredileri, yatırımcı teşvikleri aramak için alacak ve borç durumunu düzenli olarak kontrol edin.

Girişimcilerin Muhasebe Takvimi Hazırlarken Bilmesi Gerekenler

Girişimcilerin resmi evrakları teslim etmesi ve belirli dönemlerde beyanname vermesi hukuki zorunluluktur. Beyanname işletmenin faaliyetlerinin yazılı olarak bildirilmesi için kullanılır. Vergi dairesi, kamu kurumları ve maliyeye farklı belgelerin ve beyannamelerin teslim edilmesi gerekir. Beyanname düzenleme vergi yükümlülüğü için mükelleflere şart olsa da şirket türü ve işletme faaliyetlerine göre bazı muafiyetler olabilir. Beyanname türleri şunlardır:

Muhtasar beyannamesi işletmenin türüne 3. ayı takip eden ayın 26. gününün mesai bitimine kadar verilir. Muhasebeci ve avukat gibi bağlı hizmet bedelleri, kira ve maaşlardan kesilen vergilere bağlı gelişen vergi matrahının hesaplanmasında kullanılır.

Katma Değer Vergisi beyannamesi dönem içerisinde hesaplanan KDV tutarı, kesinti tutarı, indirilecek KDV tutarı karşılaştırılarak hazırlanır. Her ayın 26. günü mesai saatinin bitimine kadar verme imkanınız vardır. İşle ilgili alım ve harcamalar yapıldığı zaman faturada KDV indirimi yapılır.

Geçici vergi beyannamesi yılda 4 kez 3’er aylık kazançların vergilendirilmesi için verilir. 3 ayda bir bağlı olunan vergi dairesine geçici vergiler ödenir. Yıllık gelir vergisi beyannamesi ise şahıs işletmeleri tarafından 1 ocak ile 31 aralık döneminde kazançlarının vergisini ödemesi için hazırlanır. Gelirin elde edildiği yılı takip eden yılın 31 Mart tarihine kadar beyanname verilmesi gerekir.

Kurumlar vergisi beyannamesi yıl içerisinde elde edilen safi kurum kazancı üzerinden hesaplanır. Hesap döneminin kapandığı ayı izleyen 30 Nisan tarihinin mesai bitimine kadar kurumlar vergisi beyannamesi verilir.

Damga vergisi beyannamesi resmi evrak statüsüne sahip olan belgelerden alınır. Resmi belgeler kurum ve kuruluşların birbiri arasında iletişim amacıyla kullandığı evraklardır. Makbuz karşılığı ödenmesi gereken miktar izleyen ayın 26. günü akşamına kadar ödenir.

Girişimcinin Haftalık ve 15 Günlük Muhasebe Takvimi

Girişimcilerin haftalık yada iki haftada bir muhasebe takvimine eklenmesi gereken işler genellikle işletmenin operasyonel süreçleri ile ilgilidir. Nakit akışı, borçlar, alacaklar, tedarik ve stok durumu, giderler gibi farklı kalemler muhasebeleştirilmelidir. Haftalık ve 15 günlük süreçte şunlar takvimde yer almalıdır:

 • Satış faturası, ödeme faturası kesilerek müşteri ve tedarikçilere iletilmelidir. Zamanı gelen faturaların ödemesi için kontrollerinin yapılması listeye eklenir.
 • Nakit ve çek tahsilatlar yapılmalıdır. Çek tahsilatlarının zaman geçmeden bozdurulması için düzenli kontrolü gerekir.
 • Haftalık işletme giderleri, düzenli ve düzensiz masrafların kontrol edilmesi ile finansal analizler yapılmalıdır. Giderler kategori haline getirilerek finansal analizlerde kullanılmalıdır.
 • Teklifler, kredi ve banka işlemlerinin takipleri yapılmalıdır.

Girişimcinin Aylık Muhasebe Takvimi

Girişiminiz faaliyete geçtikten sonra geniş kapsamlı olarak aylık faaliyet listesi yapmalısınız. Aylık faaliyetler listesinde maaşlar, vergiler, nakit akışı gibi farklı konulara yer vermelisiniz. Genel olarak aylık listede şunlar bulunur:

 • Aylık olarak çalışan maaşları, ek mesai ücretleri ve masraf takibinin yapılması gerekir.
 • Sosyal Sigortalar Kurumu için SGK ödemeleri aylık yapılır.
 • KDV-1, KDV-2 beyannamesi ve damga vergisi beyannamesi hazırlanır, ödemeleri yapılır.
 • Aylık kar ve zarar durumu, bilançoların çıkarılması, nakit akışının tespit edilmesi gerekir.
 • Aylık satı, gider, masraf, üretim ve envanter raporları hazırlanır.
 • Banka hesapları, kredi kartı ödemeleri gibi farklı işlemler yapılır.
 • Muhasebe defterleri ve kasa girdi – çıktısı karşılaştırılarak kontrol edilir.
 • Z raporu, faturalar, dekontlar gibi muhasebeleştirilen belgelerin ayın 10’una kadar mali müşavire iletilmesi aylık gerçekleşir.

Muhasebeye teslim edilmesi gereken evraklar şunlardır:

 • Alış ve satış faturası, Perakende satış fişleri
 • Gider belge ve faturaları
 • Aylık mali hafıza raporu
 • Serbest Meslek Makbuzu, müstahsil makbuzu
 • Günlük Z raporu, kredi kartı raporları
 • Çek listesi ve fotokopileri
 • Ödeme ve tahsilat makbuzları
 • Banka kredisi ödeme planları
 • Çalışan iş göremezlik raporu
 • Çalışan ücret bordrosu ve ücret hesap pusulası

Girişimcinin 3 Aylık Muhasebe Takvimi

Girişiminiz için 3 ayda bir yapılan faaliyetler işletmenin hedef ve amaçlarına yönelik olarak listelenir. Listede şunlara yer verilir:

 • Muhtasar vergi beyannamesi ve geçici vergi beyannamesi alınır.
 • 3 aylık toplam bilanço, nakit akışı, kar – zarar durumu çıkarılarak değerlendirilir.
 • 3 aylık envanter, satış ve üretim raporları hazırlanarak işletmenin gidişatı hakkında veri elde edilir.

Girişimcinin Yıllık Muhasebe Takvimi

Yıllık olarak girişiminizin ne durumda olduğunu anlamak için düzenli yapılan faaliyet ve muhasebe analizlerinin önemi büyüktür. Girişimin başarı tespiti ve risk durumu bu faaliyet raporları ile anlaşılarak sonraki yılın gerçekçi hedefleri belirlenir. Yıllık olarak muhasebe takviminde şunlara yer vermeniz gerekir:

 • Vergi çıkmasa dahi 30 Nisan’a kadar kurumlar vergisi beyannamesi hazırlanır ve ödenir.
 • Yıllık bütçe planlaması için geçirilen dönem aylık ve sezonluk olarak değerlendirilir.
 • Envanter sayımı yapılarak yıl sonu envanter raporları detayları ile hazırlanır.
 • Ticaret ve esnaf odaları gibi işinizle ilgili kayıtlı olduğunuz kuruluşun ücreti ödenir.
 • Muhasebe defteri yılın son günü olan 31 Aralık’a kadar notere tasdik ettirilir.

Girişimciler için Ön Muhasebenin Kolay Yolu

Girişiminiz faaliyete geçerken kendiniz için bir muhasebeci ile anlaşmanız gerekir. Fakat büyük şirketlerde bulunan muhasebe departmanına sahip değilseniz sizin de bazı muhasebe hesaplarına hakim olmanız gerekir. Düzenli olarak finansal durum takibi, beyanname ve vergilerin ödenmesi için muhasebe bilginiz yeterli olmalıdır.

İşletmenin muhasebe süreçleri için bildirimde bulunma, belge temin etme, düzenleme ve iptal etme, beyanname verme, defter tutma işlemlerini tek başınıza yapmalısınız. Çalışanların işe başlaması, ödemeleri, sigorta ödemeleri, raporların iletilmesi ve ilişik kesilmesi için de sizin muhasebeye hakim olmanız beklenir. Bir muhasebeci kadar duruma vakıf olmasanız da belli işlemleri yapmanız gerekir. Bunun kolay yolu da online ön muhasebe programlarından geçer.

BizimHesap muhasebe uygulamalarını kullanarak birçok avantaja sahip olabilir, muhasebeleştirilmesi gereken verileri kolaylıkla kayıt edebilirsiniz. Üstelik iş süreçlerini daha kolay hale getiren e-ticaret entegrasyonu, e-fatura ve e-arşiv entegrasyonuna da sahip olabilirsiniz. Birçok işletmenin kullanması zorunlu olan e-arşiv, e-irsaliye ve e-arşiv özelliklerine online muhasebe programı ile ulaşabilirsiniz.

Gelir gider takibinin yapılması, cari hesap kontrolü, finansal analiz raporlarının çıkarılması ve tüm muhasebe işlemlerinin tek panelden yönetimi işinizi kolaylaştırır. Şimdi siz de muhasebe işlemlerini basit hale getirmek için hemen BizimHesap paketlerini inceleyebilirsiniz.

Hemen Tanışalım

BizimHesap ile şirketinizin Ön Muhasebe, e-Fatura, e-Arşiv ve tüm e-Ticaret operasyonunu tek platform üzerinden verimli bir şekilde yönetebilirsiniz.