11.04.2022

2022 Yılında Faturasız Ürün Satmanın Cezası Nedir?

2022 Yılında Faturasız Ürün Satmanın Cezası Nedir?

Her yıl düzenlenen cezai yaptırımlar içinde faturasız ürün alma ve faturasız ürün satma cezası da yer alıyor. Bu yıl da yine faturasız ürün satmak yada almak söz konusu olduğunda kesilecek olan cezada bir artış görülüyor.

İster geleneksel yöntemlerle ister dijital üzerinden alışveriş yapın, her durumda satın aldığınız ürün için bir fatura kesilmesi gerekmektedir. Bir satışın gerçekleştiğine dair kanıt niteliğinde bir belge olan faturanın kesilmesi kanuni olarak zorunludur. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu 353. maddesine göre satış yapılmasına rağmen fatura kesilmemesi hem satış yapan hem de alıcı için cezai işlem uygulanmasını gerektirir.

Fatura Neden Gereklidir?

Fatura, bir satışın yapıldığına dair resmi bir kanıt niteliğinde olduğundan dolayı alıcı ya da satıcının bir sorun yaşaması halinde hukuki bir uzlaşma sağlanması için gereklidir. Bu açıdan bakıldığı zaman da hem alıcı hem de satıcı açısından güvence altına alıcı bir rol oynamaktadır.

Her satış işlemi için fatura gereklidir ancak fatura kesmek için vergi mükellefi ve dolayısıyla da bir şirket sahibi olmak gerekiyor. Bununla birlikte bazı serbest meslek gruplarında çalışan insanların fatura kesmek için şirket sahibi olması gerekmez. Bunun yerine gider makbuzu düzenleyerek belge göstermeleri mümkündür.

Faturasız Satış Yapmanın Cezası Nedir?

Vergi Usul Kanunu’nda yer alan madde uyarınca faturasız satış yapılması karşısında cezai bir yaptırım olacağı açıkça belirtilmiştir. İlgili maddeye bakıldığı zaman Maliye Bakanlığı’nca belirlenen özel şartlar dışında kalan her alışveriş için fatura kesilmesinin zorunlu olduğu ifade edilir. Bunun aksi durumlarda ise hem alıcı hem de satıcı için işlenen cezai yaptırım; 240 TL’den aşağı olmamak kaydıyla faturada yer alan meblağın ya da meblağ farkının %10’u kadar olacak şekilde uygulanır.

2021 yılında fatura düzenlememenin cezası 380 TL idi, bu yıl ise bu tutar 500 TL olarak belirlenmiştir. Ayrıca düzenlenmesi gereken her fatura için asgari ceza tutarı, fatura tutarına bakılmaksızın 500 TL olmuştur. Yani 2022 yılında 500 TL’den aşağı olmamak koşulu ile kesilmeyen fatura tutarının %10’u kadar ceza kesilmektedir. Faturanın düzenlenmesi ancak kesilmemesi halinde ise uygulanacak olan ceza miktarı aradaki fark üzerinden hesaplanarak belirlenir.

Aynı zamanda 2022 yılında fatura düzenlemeyenler için ceza üst sınırı da 250.000 TL olarak belirlenmiştir. Geçen yıl bu tutar 190.000 TL idi.

Alıcı Cezaya Tabi midir?

Evet. Faturasız satış yapılması halinde yalnızca satıcı için değil, alıcı için de bir ceza söz konusudur. Şayet faturasız bir mal almanız halinde cezai yaptırım uygulanırsa fatura almak zorunda olanlar için ifade edilen ücretin 5’te 1’i oranında ceza da alıcıya uygulanmaktadır.

Bizim Hesap ile Kolayca Fatura Kesin

Fatura işlemlerinizin aksaması ve sonunda da bir cezai yaptırıma uğramamanız için faturalarınızı kolayca kesebilirsiniz. Bizim Hesap online ön muhasebe programı sayesinde saniyeler içinde e-fatura oluşturabilir ve karşı tarafa gönderebilirsiniz.

Siz de fatura işlemlerinizi kolayca halletmek, yasal sürecin gerekliliklerine uygun şekilde ilerlemek için hemen Bizim Hesap’a geçin, rahat edin!

Hemen Tanışalım

BizimHesap ile şirketinizin Ön Muhasebe, e-Fatura, e-Arşiv ve tüm e-Ticaret operasyonunu tek platform üzerinden verimli bir şekilde yönetebilirsiniz.