08.10.2018

En iyi muhasebe çözümünü seçmek

En iyi muhasebe çözümünü seçmek

Entegre iş yönetimi yazılımlarıyla kısa dönemli gelir artırımı hedeflerine ulaşmak daha kolaydır. Bununla beraber farklı yazılımları birbirine entegre etmeden kullanmak yönetim süreçlerinde istenmeyen yetersizliklere yol açabilir.

Birden çok birbirine entegre olmayan yazılımları kullanmanın açtığı sorunlar

Hızlı bir şekilde büyüyen firmalar ihtiyaçlarını doğru değerlendirmeyip birden çok yazılım çözümüne başvurabilirler. Bu gibi durumlarda ortaya çıkan sorunlar ciddi bir seviyeye ulaşabilir. Aşağıda birden çok yazılım kullanmanız halinde karşılaşabileceğiniz 5 ana sorunu sıraladık:

Çalışan veriminin azalması:

Şirketiniz büyürken her çalışanınızı bu büyüme modeli içerisinden optimum üretkenlikte yer alması gerekir. Eğer çalışanınız gereksiz ve yetersiz eylemlerle cebelleşmek zorunda kalırsa boğulup motivasyonunu kaybedebilir. Bu da hata yapmasına ve iş önceliği konusundan yanlış kararlar vermesine sebep olur. Bazı çoklu sistemlerde sipariş süreçlerinin yönetilmesi, faturalandırma, masraf onayları gibi eylemler çok fazla vakit alabilir. Örneğin, çalışanınızın sipariş bilgilerini manuel olarak tekrar girmek zorunda kalmasının yaratacağı zaman ve iş gücü kaybı şirketinize zarar verir.

Gerçek zamanlı görünürlüğün eksikliği:

Yazılımlar, birbirilerine entegre edilmediği zaman finansal kayıtların veri tabanına birden çok kez işlenmesi durumu gerçekleşebilir. Bu durum finansal raporlara kolay bir şekilde erişememenize sebep olur. Bu raporlara ulaşmak şirketinin operasyonlarının doğru bir şekilde yönetilmesi için elzemdir. Bir çok şirket bu bilgileri gerçek zamanlı olarak değil de belirli zaman periyotları içinden almayı tercih ederek kaynak ve zamandan tasarruf etmeye çalışır. Sonuç olarak şirketinizin verileri gerçek zamanlı bir şekilde takip edilmezse riskli kararlar şirketinizi negatif bir pozisyona düşürebilir.

Entegrasyon zorluğu ve yüksek maliyetler:

Bir çok farklı işletim sistemine sahip yazılımların kullanımı, IT süreçlerini içinden çıkılmaz bir hale getirir. Hatta bazı ekstrem durumlarda entegrasyon maliyetleri, yeni bir yazılım alma maliyetinin bile önüne geçebilir. Ayrıca birden çok yazılımın entegrasyonu gerçekleştirilse bile yeni yazılım güncellemeleri yeni entegrasyon problemlerine yol açabilir. Sonuç olarak değerli IT iş gücünün israfı, zincirleme olarak maliyetleri artırır.

Müşteri memnuniyetsizliğindeki artış: Müşteri satın almaları ve gelir büyümesi şirketinizin başarısını sağlayan ana unsurlardır. Günümüzün acımasız rekabet ortamından istisnai bir müşteri deneyimi sunmak gerekir. Günümüzün hızlı etkileşimli dünyasından müşterilerin isteklerine geç yanıt vermek hızlı bir şekilde fikir değiştirmelerine sebep olabilir. Siz ne kadar geç yanıt verirseniz müşterileriniz sunduğunuz ürünü veya hizmeti alma konusunda o kadar isteksiz olurlar. Entegre yazılımlar, müşteri memnuniyetini yüksek tutmanız konusundan size avantajlar sağlar.

Hemen Tanışalım

Bizim Hesap ile şirketinizin Ön Muhasebe, e-Fatura, e-Arşiv ve tüm e-Ticaret operasyonunu tek platform üzerinden verimli bir şekilde yönetebilirsiniz.