23.07.2020

Covid-19 Salgın Dönemi Uygulanan Finansal Destek Paketleri

Covid-19 Salgın Dönemi Uygulanan Finansal Destek Paketleri

Covid-19 salgını ile birlikte ekonomik anlamda dengelerin oldukça değişmesi yüzünden işçiler, işverenler, kredi borçluları, emekliler, KOBİler gibi pek çok kesim için destek paketleri hazırlandı. Biz de bütün bu paketleri sizler için derlemek istedik.

Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi

17 Mart 2020 tarihinde yürürlüğe giren paketin kapsamında aşağıdaki maddeler yer almaktadır:

Kredilerle ilgili olarak;

● Nakit akışı bozulan firmaların kredi anapara ve faiz ödemelerinin asgari olarak 3 ay ötelenmesi,

● Gerektiğinde ihracatçı firmalara stok finansmanı desteği yapılması,

● Kredi Garanti Fonu’nun 25 milyar TL’den 50 milyar TL’ye çıkarılması,

● 500 bin liranın altındaki konutlar için kredilendirme miktarının %80’den %90’a çıkarılması ve asgari peşinatın ’a düşürülmesi,

● Nisan, Mayıs, Haziran ayı vadeli açık reeskont kredi anapara ve faiz ödemelerinin Ekim, Kasım,

Aralık aylarına ertelenerek azami vadenin 1 yıl uzatılması ve vadesi dolanların ise taahhüt kapama süresinin 1 yıl uzatılması,

● Mayıs ve Haziran aylarında vadesi gelecek olan Hazine destekli kredi ödemelerinin faizsiz olarak 6 ay ertelenmesi.

Turizmle ilgili olarak;

● Konaklama vergisinin 2021 yılına kadar ertelenmesi,

● İç havayolu taşımacılığından 3 ay süre ile KDV oranın ’den %1’e indirilmesi,

● TÜRSAB aidatlarının 2020 yılında alınmaması,

● Kısa çalışma ödeneği şartının 450 güne, hizmet şartının ise 60 güne düşürülmesi,

● Askıdaki personelin kısa çalışma ödeneğinden faydalanması ve asgari ücret desteğinin 2020 sonuna kadar uzatılması,

● İşçi çıkarmayan turizm firmalarına 36 ay vade ve %7.5 faiz ile “işe devam kredisi” hakkı tanınması,

● Yeni sezonda yapılacak yardımların üst limiti ve destek verilecek özel tiyatro sayısının artırılması, başvuruların Temmuz’da, yeni sezon ödemelerin ise Eylül'de yapılması,

● Nisan, Mayıs ve Haziran dönemlerindeki muhtasar, SGK prim hizmet ve KDV beyannamelerinin 6 ay ertelenmesi.

İstihdamla ilgili olarak;

● Muhtasar beyannamelerin 3 ay ertelenmesi,

● Asgari ücret desteğinin devam ettirilmesi,

● Esnek ve uzaktan çalışma modellerinin etkin halde getirilmesi,

● Kısa Çalışma Ödeneği’nin devreye alınması ve bu ödenekten yararlanamayan veya ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlara 3 ay, aylık 1170 lira maaş desteği sağlanması,

● 2 aylık telafi çalışma süresinin 4 aya çıkarılması,

● Nisan, Mayıs ve Haziran’a denk gelen muhtasar ve KDV ile SGK prim ödemelerinin 6’şar ay ertelenmesi,

● 8 Nisan 2020’den itibaren 3 ay süre ile işten çıkarmaların yasaklanması,

● İşverenin istemesi halinde çalışanlarını ücretsiz izne çıkarıp 39 lira 24 kuruş günlük ödeme yapması.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tedbirleri

Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi’ne ek olarak Merkez Bankası da bazı tedbirler aldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın aldığı tedbirler daha çok piyasa yapıcı bankaların ve ülke ekonomisinin dengede kalabilmesi adına alınan aksiyonlardı. Satın alınan DİBS’ler, Türk Lirası swap ihaleleri, Türk lirası likiditesinin yapılması genel olarak bu paketin desteklerinin maddelerini oluşturdu. Bununla birlikte ihracatçı ve KOBİ’leri ilgilendiren maddeler arasında;

● Mal ve hizmet ihracatçısı firmaların finansmana erişimini kolaylaştırmak ve istihdam sürekliliğini artırmak için Türk Lirası cinsi ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetlerin reeskont kredisi kullanabilmesi,

● Firma bazında azami kredi tutarlarının KOBİ’ler için 25 Milyon TL , diğer firmalar için ise 50 milyon TL olması.

Bununla birlikte reeskont kredilerini kullanabilecek olanlar ve kredi ödemeleri ile faiz oranlarının belirlenmesi de yine Merkez Bankası’nın destek paketi kapsamında yer aldı.

KOSGEB Destekleri

● İşletme başına yıllık 3 milyon TL’yi geçmeyecek şekilde belirlenen üst limiti olmak üzere kredi faiz desteği verilmesi,

● Kullanılacak kredilerin vadesi, faiz oranı ve 60 ayı geçmeyecek şekilde geri dönüşü olacak şekilde cari faiz oranlarının altında bankalarla protokollerin yapılması,

● İhracata yönelik olan Türk Lirası ve Döviz cinsi kredilerin faiz giderlerinin KOSGEB tarafından desteklenmesi,

● KOBİ’lerin kullanacağı kredilerin faizinin bir kısmının KOSGEB tarafından karşılanması,

● Bu kapsamda yine Ziraat Bankası ve Denizbank işbirliği ile KOBİ’lere yıllık %9,9 faiz oranlı ve 12 ay vadeli “Nefes Kredisi” açıklanması ve yaklaşık 70.000 KOBİ’nin faydalanması.

Kamu Bankaları Tedbirleri

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank tarafından gerçekleştirilen destekler;

● 31.03.2020 tarihinde ödenmesi gereken dönem sonu taksit, faiz ve anapara ödeyemeyen firmaların talepleri üzerine bu ödemelerin ertelenmesi,

● Personel maaşlarını banka üzerinden ödeyen işverenlere istihdam hacmini azaltmamaları halinde 3 aylık maaş ödemeleri kadar ilave limit tesisi,

● 6 aya kadar ödemesiz dönemli krediler için uygun vadede yapılandırma imkanı, turizm gibi sektörler için bunun 12 aya kadar uzatılması,

● İşe devam desteği kredisi sağlanması ve bu doğrultuda 6 ay anapara ve faiz ödemesiz, toplam 36 ay vadeli ve yıllık % 7,5 faiz ve %0.75 dosya masrafı ile kullandırılması,

● Azami kredi tutarlarının firma cirosuna göre belirlenmesi,

● Toplam geliri 5000 TL ve altında olan hane halkına 6 ay ödemesiz 10000 TL kredi imkanı sunulması.

Katılım Bankaları Tedbirleri

Katılım Bankaları’nın verdiği destekler;

● Müşterilerinin talep etmesi halinde 31.03.2020 tarihine kadar ödenmesi gereken taksit, kar payı ve anapara ödemelerinin ertelenmesi,

● Nakit akışı yüzünden zor durumda kalan firmaların 6 aya kadar, turizm gibi sektörler için 12 aya kadar ödemesiz dönem tanınarak uygun vadelendirme yapılması,

● Personel maaşlarını banka üzerinden ödeyen işverenlere istihdam hacmini azaltmamaları halinde 3 aylık maaş ödemeleri kadar ilave limit tesisi,

● İşe devam desteği kredisi sağlanması ve bu doğrultuda 6 ay anapara ve faiz ödemesiz, toplam 36 ay vadeli ve yıllık % 7,5 faiz ve %0.75 dosya masrafı ile kullandırılması,

● Azami kredi tutarlarının firma cirosuna göre belirlenmesi.

Özel Bankaların Tedbirleri

Araların Türkiye İş Bankası, Garanti BBVA, Odeabank, Denizbank, QNB Finansbank ve daha pek bankanın verdiği destekler;

● 30 Nisan’a kadar ihtiyaç duyulması halinde anapara, faiz ve taksit ödemelerinin 3 ay süre ile ertelenmesi,

● Dijital hizmet araçlarının daha efektif olarak kullanılarak müşterilerin şubeye gelme ihtiyaçlarının azaltılması,

● 30 Nisan’a kadar dijital kanallar üzerinden yapılacak olan EFT/Havale gibi işlemlerden ücret alınmaması,

● Firma bazlı değerlendirmeler sonucundan KOBi ve mikro işletmelerin ticari faaliyetlerini yerine getirebilmesi için mevcut limitlerle desteklenmesi,

● Turizm, lojistik, AVM ve perakende gibi çok büyük oranda etkilenmiş olan sektörler için ödemelerinde ertelemenin yapılması.

Bununla birlikte bakanlıkların da açıkladığı çeşitli destekler oldu. Ticaret Bakanlığı kolonya ve dezenfektan ürünlerindeki vergi oranlarını düşürmenin yanı sıra KOBİ’ler için de destekler geliştirdi. Aynı zamanda Tarım ve Orman Bakanlığı çiftçiye destek olacak şekilde mazot ve gübre yardımı yapmanın dışında hayvancılık için de aksiyon aldı. Son olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ise faaliyetini durdurmak zorunda kalan işletmeler için kolaylık sağlarken Emlak ve TOKİ Konut üzerinden ev almış olanlar için Nisan ve Mayıs aylarında ödemeyi durdurdu.

Bütün bu paket ve desteklerin yanı sıra Covid-19 sırasında yine Torba Yasa kapsamında ek düzenlemeler de yapıldı. Bu kapsamda büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlar, seyahat acentaları, yüksek öğrenim ve kredi yurtlar kurumu ile ilişkili olan düzenlemeler yer aldı.

Hemen Tanışalım

Bizim Hesap ile şirketinizin Ön Muhasebe, e-Fatura, e-Arşiv ve tüm e-Ticaret operasyonunu tek platform üzerinden verimli bir şekilde yönetebilirsiniz.